ประกาศผลการพิจารณาราคากลาง ทนายท้องถิ่นสำหรับช่วยพิจารณาร่างสัญญาเช่าอาคารที่ทำการ สกญ. ณ เมืองฟูกูโอกะ

18/09/2018