ประกาศราคากลางสำหรับการซ่อมแซมองค์ครุฑ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

07/12/2018