เกร็ดความรู้ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เนื่องในวันครบรอบ 132 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น

26/09/2019

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ถือเป็นวันครบรอบ132 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยในวันนี้เมื่อปี พ.ศ. 2430 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเสนาบดีว่าการต่างประเทศ ได้ลงพระนามในหนังสือ “ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในรหว่างประเทศสยามและยี่ปุ่น” (สะกดแบบดั้งเดิม) ร่วมกับนายชูโซ อาโอกิ รองเสนาบดีว่าการต่างประเทศของญี่ปุ่นในสมัยนั้น โดยไทยและญี่ปุ่นเป็นสองประเทศแรกในเอเชียที่มีการลงนามความสัมพันธ์ทางการทูตสมัยใหม่ระหว่างกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดสถานอัครราชทูตในไทย และ รัฐบาลไทยได้เปิด ทำการสถานอัครราชทูตในญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2442