สมาคมคนไทยในไซตามะได้แสดงความขอบคุณต่อเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ

17/10/2019

ท่านสามารถดูได้จาก https://www.facebook.com/rtejapan/videos/502049363970217/