เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์สุทธิชัย หยุ่น เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ญี่ปุ่น

19/02/2020ท่านสามารถรับชมได้จาก https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158290138616209/