สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

13/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 7,404 คน (เพิ่มขึ้น 502 คนจากวันก่อนหน้า) (เอกสารแนบ)

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 2,068 คน 

(2) จังหวัดโอซากา 811 คน 

(3) จังหวัดคานากาวะ 544 คน 

(4) จังหวัดชิบะ 467 คน และ 

(5) จังหวัดไซตามะ 415 คน


จังหวัดฮอกไกโด และเมืองซัปโปโร ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน-6 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากกังวลจะเกิดการระบาดระลอกสอง โดยมีมาตรการปิดสถานศึกษาในเมืองซัปโปโร และอีก 10 เมืองในจังหวัดชั่วคราว ขอให้ร้านอาหารปิดให้บริการ ขอให้งดเว้นการออกนอกที่พักอาศัย และคนนอกพื้นที่เมืองซัปโปโรงดเว้นเดินทางเข้าออกเมือง เป็นต้น


นาย TANIMOTO Masanori ผู้ว่าราชการจังหวัดอิชิคาวะ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดวันนี้ถึงวันที่ 6 พ.ค.63 เนื่องจากพบการระบาดแบบคลัสเตอร์ในเมืองคานาซาวะจำนวน 75 คนข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19