สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563

14/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 7,693 คน (เพิ่มขึ้น 290 คนจากวันก่อนหน้า)

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 2,158 คน 

(2) จังหวัดโอซากา 835 คน 

(3) จังหวัดคานากาวะ 559 คน

(4) จังหวัดชิบะ 486 คน 

(5) จังหวัดไซตามะ 430 คน


จังหวัดชิบะจะเริ่มมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 หลังจากที่กรุงโตเกียว จังหวัดคานากาวะ และจังหวัดไซตามะ ได้ดำเนินการแล้ว


จังหวัดโอซากาและจังหวัดฟูกูโอกะขอความร่วมมือให้สถานบันเทิงต่าง ๆ อาทิ ปาจิงโกะ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ คาราโอเกะ ไนท์คลับ เป็นต้น ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยร้านอาหารและร้านอิซากายะ เปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงเวลา 19.00 น. ทั้งนี้ จังหวัดเฮียวโกะ จะใช้มาตรการเช่นเดียวกัน แต่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19