สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

15/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563


 ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 8,191 คน (เพิ่มขึ้น 498 คนจากวันก่อนหน้า)

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 2,319 คน (มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 161 คน จากวันก่อนหน้า โดยกว่าร้อยละ 65 หรือ 105 คนเป็นผู้ป่วยที่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ)

(2) จังหวัดโอซากา 894 คน 

(3) จังหวัดคานากาวะ 579 คน

(4) จังหวัดชิบะ 502 คน 

(5) จังหวัดไซตามะ 452 คน


เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ภายหลัง รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 


ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุอิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายในจังหวัด และขอความร่วมมือประชาชนไม่ออกจากบ้าน และไม่เดินทางโดยไม่จำเป็น รวมทั้งขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นอยู่บ้านเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19