สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563

16/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563


ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 8,723 คน (เพิ่มขึ้น 532 คนจากวันก่อนหน้า)

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 2,446 คน 

(2) จังหวัดโอซากา 968 คน 

(3) จังหวัดคานากาวะ 619 คน 

(4) จังหวัดชิบะ 537คน 

(5) จังหวัดไซตามะ 513 คน


ในช่วงค่ำวันที่ 16 เมษายน 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากเดิมใน 7 จังหวัดเป็นทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19