จังหวัดทตโทริขอเชิญผู้สนใจส่งผลงาน Manga เข้าร่วมการประกวด “ทตโทริอาณาจักรแห่งการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 9” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2563

15/04/2020

จังหวัดทตโทริขอเชิญผู้สนใจส่งผลงาน Manga เข้าร่วมการประกวด “ทตโทริอาณาจักรแห่งการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 9” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2563

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ในหัวข้อ “ลม” ได้แก่
1) Manga (การ์ตูน) แบบ 1 ช่อง (1 หน้ากระดาษ)
2) Manga (การ์ตูน) แบบ 4 ช่อง (ไม่ต่ำกว่า 1-8 หน้ากระดาษ)
3) เนื้อเรื่องการ์ตูน ไม่ต่ำกว่า 4-24 หน้ากระดาษ
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 500,000 เยน และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะได้เดินทางไปเข้าร่วมงานรับรางวัลที่จังหวัดทตโทริ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.pref.tottori.lg.jp/mangacontest/tha/

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา ผลงานของประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานการ์ตูนชื่อ “Basil Fried Chicken”Tags:   Manga, Tottori