สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563

17/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563


ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 9,297 คน (เพิ่มขึ้น 574 คนจากวันก่อนหน้า) (เอกสารแนบ)

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 2,595 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,020 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 675 คน

(4) จังหวัดชิบะ 595 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 564 คน


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 149 คน โดยประมาณร้อยละ 70 หรือ 103 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และในวันที่ 17 เมษายน 2563 มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 201 คน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง และทำให้กราฟผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวพุ่งชันขึ้นเรื่อย ๆ


ทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มจังหวัดเฝ้าระวังพิเศษอีก 6 จังหวัดที่พบการระบาดเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ จังหวัดฮอกไกโด จังหวัดอิบารากิ จังหวัดอิชิกาวะ จังหวัดกิฟุ จังหวัดไอจิ และ จังหวัดเกียวโต เพิ่มเติมจากที่ได้เคยประกาศก่อนหน้านี้ 7 จังหวัด (กรุงโตเกียว จังหวัดคานากาวะ จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ จังหวัดโอซากา จังหวัดเฮียวโกะ และจังหวัดฟูกูโอกะ) รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด


สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ที่เหลือ รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่า ยังมีแนวโน้มว่าอาจเกิดการแพร่ระบาดเช่นกัน หากประชาชนจากเมืองใหญ่เดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว


มาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ได้แก่

1) กระตุ้นให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางออกนอกเมืองในช่วงวันหยุดยาว

2) ขอให้ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีกลุ่มคนจำนวนมากบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อลดการแพร่เชื้อ อาทิ จำกัดจำนวนการเข้าชม เป็นต้น

3) สำหรับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ หากผู้จัดไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ทางการญี่ปุ่นจะเรียกร้องให้เลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมนั้น ๆ

4) ขอความร่วมมือให้ทำงานจากบ้านหรือเหลื่อมเวลาการเข้างานของพนักงาน

5) สถานที่ให้บริการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้

6) สำหรับสำหรับพื้นที่ 34 จังหวัด นอกเหนือจากจังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ 13 จังหวัด ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละแห่ง ซึ่งจะพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและเศรษฐกิจข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19