สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 เมษายน 2563

18/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 เมษายน 2563


  ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 9,849 คน (เพิ่มขึ้น 555 คนจากวันก่อนหน้า) (เอกสารแนบ)

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 2,794 คน 

(2) จังหวัดโอซากา 1,075 คน 

(3) จังหวัดคานากาวะ 708 คน

(4) จังหวัดชิบะ 603 คน 

(5) จังหวัดไซตามะ 590 คน


  หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อในวันที่ 17 เมษายน 2563 เพิ่มขึ้นสูงถึง 201 คน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวได้ออกมาขอความร่วมมือประชาชนลดการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เช่น ออกจากบ้านเพื่อซื้ออาหารเท่านั้น เป็นต้น และยังได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการพิจารณาปิดกิจการชั่วคราวหรือลดเวลาทำการ นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือผู้เชี่ยวชาญในการออกมาตรการอื่น ๆ เพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์


❖  ภายหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 17 เมษายน 2563 จังหวัดต่างๆ ที่เหลือได้เริ่มทยอยขอความร่วมมือภาคธุรกิจให้ปิดกิจการบางประเภท อาทิ สถานที่บันเทิง (ร้านปาจิงโกะ ไนท์คลับ บาร์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ) ตลอดจนสถานที่ออกกำลังกายในพื้นที่ ดังนี้

- ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 : จังหวัดอิบารากิ จังหวัดโทชิกิ จังหวัดกุมมะ จังหวัดเกียวโต และ จังหวัดกิฟุ

- ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 : จังหวัดมิเอะข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19