สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563

19/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563


ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 10,434 คน (เพิ่มขึ้น 585 คนจากวันก่อนหน้า) (เอกสารแนบ)

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 2,975 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,163 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 752 คน
(4) จังหวัดชิบะ 664 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 627 คน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 181 คน โดยร้อยละ 68 หรือ 124 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ และมีแนวโน้มจะเป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19