สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563

20/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563


ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 10,807 คน (เพิ่มขึ้น 373 คนจากวันก่อนหน้า) (เอกสารแนบ)
จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 3,082 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,211 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 782 คน
(4) จังหวัดชิบะ 682 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 664 คน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 107 คน ทำให้กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเกิน 3,000 คนแล้ว โดยร้อยละ 62 หรือ 67 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อจากร้านอาหาร/ร้านเครื่องดื่มช่วงค่ำน้อยลงเนื่องจากได้ร้านต่าง ๆ ได้ปิดและปรับลดเวลาการให้บริการ แต่มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อจากคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

มีผู้ติดเชื้อในภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดนารา จำนวน 2 คน จังหวัดโคจิ จำนวน 4 คน จังหวัดโอกินาวะ จำนวน 5 คน เป็นต้น และภูมิภาค Chugoku มีผู้เสียชีวิตเป็นรายแรก อายุราว 80 ปี ที่ จังหวัดฮิโรชิมะ ซึ่งคาดว่าติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่สถานพักฟื้นคนชรา

ระบบการแพทย์ของญี่ปุ่นเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากมีบุคลากรจำนวนมากติดเชื้อ อาทิ โรงพยาบาล Metropolitan Bokutoh กรุงโตเกียว โรงพยาบาล Namihaya Rehabilitation จังหวัดโอซากา โรงพยาบาล Chitose Daiichi จังหวัดฮอกไกโด โรงพยาบาลในจังหวัดโอกินาวะ และศูนย์การแพทย์ในจังหวัดคุมาโมโตะ เป็นต้น


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19