มูลนิธิ The Goi Peace Foundation ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมส่งประกวดเรียงความของเยาวชนนานาชาติในหัวข้อ “A Letter from Myself in 2030”

21/04/2020

มูลนิธิ The Goi Peace Foundation ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมส่งประกวดเรียงความของเยาวชนนานาชาติในหัวข้อ “A Letter from Myself in 2030” มีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้

1. การประกวดแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 2. รุ่นอายุระหว่าง 15-25 ปี

2. เรียงความสามารถเป็นภาษาญี่ปุ่น (ความยาวไม่เกิน 1,600 คำ) อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน หรือเยอรมัน (ความยาวไม่เกิน 700 คำ) ไม่รวมชื่อเรื่องและหน้าปก 

3. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิ https://www.goipeace.or.jp ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.goipeace.or.jp/english ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณ กรุงโตเกียว ในเดือนพฤศจิกายน 2563  

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์  https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ essay@goipeace.or.jp