สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563

22/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563


❖  ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 11,579 คน (เพิ่มขึ้น 425 คนจากวันก่อนหน้า) เสียชีวิต 283 คน (เพิ่มขึ้น 20 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 3,307 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,349 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 812 คน
(4) จังหวัดชิบะ 725 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 686 คน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 กรุงโตเกียวพบการติดเชื้อแบบ cluster ในเด็กและทารกแรกเกิด 8 ราย โดยไม่แสดงอาการ ในโรงพยาบาล Tokyo Saiseikai Central หลังจากที่พบว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 1 คน ติดเชื้อก่อนหน้านี้

พบการติดเชื้อของลูกเรือ Costa Atlantica ซึ่งจอดซ่อมบำรุงที่ท่าเรือ Koyagimachi จังหวัดนางาซากิ จำนวน 34 คน จากจำนวนการตรวจเชื้อ 57 คนที่เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อคนแรก เดิมเรือลำดังกล่าวมีกำหนดซ่อมบำรุงที่จีน แต่เนื่องจากภาวะการระบาด COVID-19 จึงได้เข้าเทียบท่าที่จังหวัดนางาซากิแทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยมีลูกเรือทั้งหมด 623 คน (ชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น 1 คน)

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาขยายเวลาการยกเลิกวีซ่าแก่ชาวต่างชาติจากเดิมถึงปลายเดือนเมษายน 2563 เป็นปลายเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ด้วยว่า มีความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ออกไปอีก


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19