เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์สุทธิชัย หยุ่น เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ญี่ปุ่น

21/04/2020
ท่านสามารถรับชมได้จาก
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158530815721209&id=689751208