สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563

21/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21เมษายน 2563


❖ ผู้ติดเชื้อใน ปท. ญี่ปุ่น 11,154 คน (เพิ่มขึ้น 347 คนจากวันก่อนหน้า)/ เสียชีวิต 236 คน (เพิ่มขึ้น 25 คนจากวันก่อนหน้าซึ่งเป็นยอดการเสียชีวิตที่สูงที่สุดในหนึ่งวัน) (เอกสารแนบ)


❖ จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(
1) กรุงโตเกียว 3,184 คน
(
2) จ.โอซากา 1,295 คน
(
3) จ.คานากาวะ 7
99 คน 

(4) จ.ชิบะ 704 คน
และ (
5) จ.ไซตามะ 676 คนข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19