สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563

23/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563


❖  ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 12,023 คน (เพิ่มขึ้น 444 คนจากวันก่อนหน้า) เสียชีวิต 299 คน (เพิ่มขึ้น 16 คนจากวันก่อนหน้า ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 3,439 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,380 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 836 คน
(4) จังหวัดชิบะ 746 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 726 คน

หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อย แต่ยังเร็วเกินกว่าที่จะสามารถกล่าวได้ว่า ญี่ปุ่นสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว

กรุงโตเกียวยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวน 132 คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกิน 100 คนต่อวัน เป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน รัฐบาลกรุงโตเกียวจึงขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องให้ประชาชนลดการอยู่ใกล้กันให้ได้ร้อยละ 80

นายกรัฐมนตรีอาเบะขอให้ประชาชนงดเดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงวันหยุดยาว Golden Week (29 เมษายน-6 พฤษภาคม) โดยใช้ “การกลับบ้านเกิดออนไลน์” แทน

ผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต 10 แนวทาง เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดให้ได้ร้อยละ 80 ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ ได้แก่
(1) หลีกเลี่ยงการกลับบ้านเกิดและใช้ Video Call พูดคุยกับครอบครัวแทนการเดินทางกลับบ้าน
(2) ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพียงคนเดียวหรือไปกันเป็นจำนวนน้อยและไปตอนช่วงเวลาที่คนไม่แออัด
(3) วิ่งออกกำลังกายเป็นกลุ่มเล็ก ในช่วงเวลาและสถานที่ที่คนไม่แออัด
(4) ซื้อของทางระบบออนไลน์ หากไม่เร่งรีบ
(5) ดื่มฉลองผ่านทางระบบออนไลน์
(6) ตรวจสุขภาพผ่านระบบออนไลน์
(7) ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อหรือโยคะที่บ้านโดยการดูคลิป VDO ออนไลน์
(8) ซื้ออาหารกลับบ้านหรือใช้บริการส่งอาหารตามบ้าน
(9) ทำงานจากบ้าน ยกเว้นผู้ที่มีอาชีพแพทย์ อาชีพเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบขนส่ง และ
(10) ใส่หน้ากากอนามัยเวลาสนทนา 


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19