สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 เมษายน 2563

25/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 เมษายน 2563


 ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 12,863 คน (เพิ่มขึ้น 391 คนจากวันก่อนหน้า) เสียชีวิต 345 คน (เพิ่มขึ้น 17 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 3,733 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,446 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 907 คน
(4) จังหวัดชิบะ 789 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 777 คน

จำนวนผู้ติดเชื้อบนเรือ Costa Atlantica ณ วันที่ 25 เมษายน 2563 เพิ่มขึ้นอีก 57 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 148 คน จากลูกเรือ 623 คน

❖เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะ ได้เปิดประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยจะขอความร่วมมือจากประชาชนลดการมีปฏิสัมพันธ์ให้ได้ถึงร้อยละ 80 ต่อไป

นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวถึงการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปหลังวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ว่า จะรับฟังความคิดเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องของรัฐบาล กล่าวว่า คณะผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19