สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563

28/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563


❖ ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 13,641 คน (เพิ่มขึ้น 173 คนจากวันก่อนหน้า) เสียชีวิต 394 คน (เพิ่มขึ้น 22 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 3,947 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,521 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 961 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 826 คน
(5) จังหวัดชิบะ 814 คน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อ 39 ราย นับว่าต่ำกว่า 50 ราย เป็นครั้งแรกในรอบ 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ล่าสุด รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 28 เมษายน 2563 กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 112 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดรวม 4,059 ราย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง แถลงข่าวว่า จะพิจารณาแก้ไขกฎหมายมาตรการพิเศษ มาตราที่ 45 เพื่อให้มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามคำขอของภาครัฐในการหยุดให้บริการในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ประกอบการปาจิงโกะข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19