สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563

29/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563


❖ ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 13,895 คน (เพิ่มขึ้น 281 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 413 คน (เพิ่มขึ้น 19 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 4,059 คน 

(2) จ.โอซากา 1,553 คน 

(3) จ.คานากาวะ 972 คน 

(4) จ.ไซตามะ 833 คน 

(5) จ.ชิบะ 822 คน 


❖ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 กรุงโตเกียวมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 112 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 69 คน (ติดจากบุคคลในครอบครัว จำนวน 32 คน) และในหลายพื้นที่ อาทิ จ.ชิบะ จ.ฮอกไกโด ยังพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่สถานพักฟื้นคนชราอย่างต่อเนื่อง


ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ จ.นีกาตะ จ.นากาโนะ จ.ยามานาชิ และ จ.ชิสึโอกะ ได้เห็นพ้องต่อการให้ประชาชนงดเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว และนอกจาก 4 จังหวัดนี้ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ ก็เรียกร้องให้งดการเดินทางมาท่องเที่ยวเช่นกัน


รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในการจ่ายค่าเช่าที่พักเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลให้นักศึกษามีรายได้จากงานพิเศษน้อยลงและมีความลำบากในการดำรงชีพ อาทิ การให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยและหลักค้ำประกัน และการขอให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันระยะเวลาการจ่ายค่าเรียน


ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์มีผู้ติดเชื้อที่มีอาการเริ่มต้นไม่รุนแรงและได้พักรักษาตัวที่บ้าน เสียชีวิตที่ จ.ไซตามะ  กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นจึงได้ประกาศข้อควรสังเกตในการตรวจสภาพร่างกายก่อนเกิดอาการรุนแรงด้วยตนเอง ซึ่งแนะนำให้ตรวจเช็ควันละ 2 ครั้งต่อวัน โดยหากพักรักษาตัวที่บ้านและมีอาการผิดปกติตามอาการด้านล่าง ให้ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น และหากพักที่โรงแรมที่รัฐบาลจัด ให้ติดต่อพยาบาลที่ประจำอยู่ ซึ่งอาการทั้ง 13 ข้อ ได้แก่

(สีหน้าและอาการภายนอก) 

1. สีหน้าไม่ดีอย่างชัดเจน
2. ริมฝีปากสีม่วง
3. สภาพอาการผิดแปลกกว่าทุกครั้ง
(การหายใจติดขัด) 

4. หายใจถี่ (จำนวนการสูดหายใจมาก)
5. หายใจติดขัดโดยทันที
6. หายใจลำบากจากการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย
7. เจ็บหน้าอก
8. เอนลงนอนไม่ได้ หากไม่ได้นั่งจะหายใจไม่ได้
9.หายใจแรงมาก (ไหล่ขยับ)
10. อยู่ดี ๆ ก็เหนื่อยหอบ (ภายใน 2 ชม.) 
(อาการผิดปกติ) 

11. การตอบโต้ช้า
12. ไม่มีการตอบรับ
13. ชีพจรเต้นผิดปกติ


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19