สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563

30/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563


❖ ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 14,119 คน (เพิ่มขึ้น 224 คนจากวันก่อนหน้า) เสียชีวิต 435 คน (เพิ่มขึ้น 22 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,106 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,597 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 972 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 833 คน
(5) จังหวัดชิบะ 822 คน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 47 คน โดยในจำนวนดังกล่าวมี 27 คน หรือร้อยละ 57 ที่ไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ ทั้งนี้ กรุงโตเกียวเห็นว่า ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป จึงยังไม่สามารถประเมินจากตัวเลขในระยะสั้นได้ว่า เป็นการลดลงเพียงชั่วคราว หรือเป็นผลจากการที่ประชาชนออกจากบ้านน้อยลง

นายกรัฐมนตรีอาเบะ เห็นว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน อาจเป็นไปได้ยากที่จะสั่งยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากญี่ปุ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ลำบากและพูดได้ยากว่า จำนวนผู้ติดเชื้อภายในญี่ปุ่น ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือไม่ ซึ่งต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยด่วนเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ และหากมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาฯ ออกไปจากกำหนดเดิม (วันที่ 6 พฤษภาคม 2563) จะต้องรีบประกาศเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัว นอกจากนี้ ยังประกาศว่าอาจพิจารณาเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาของญี่ปุ่นจากเดือนเมษายนเป็นกันยายน 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ยังไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้น

สำนักข่าว Jiji Press และหนังสือพิมพ์ Nikkei รายงานว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาความจำเป็นในการขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีอาเบะจะแถลงข่าวผลการพิจารณาในวันเดียวกัน และจะออกประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลได้เห็นชอบในหลักการแล้วที่จะขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศออกไปอีกประมาณ 1 เดือน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วญี่ปุ่นได้หารือเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วญี่ปุ่นออกไป โดยบางจังหวัดต้องการให้รัฐบาลกลางขยายระยะเวลาฯ ออกไปอีก (อาทิ กรุงโตเกียว จังหวัดทตโทริ) ในขณะที่บางจังหวัดไม่เห็นด้วย (อาทิ จังหวัดซากะ) โดยเห็นว่า สถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดฯ ในแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน การสั่งปิดภาคธุรกิจจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดแย่ลงไปเรื่อย ๆ จึงต้องการให้รัฐบาลพิจารณากำหนดแนวทางสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นรายจังหวัด

- เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 วุฒิสภาญี่ปุ่นได้เห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจฉุกเฉิน ในวงเงินรวม 25.6914 ล้านล้านเยน ซึ่งรวมถึงการแจกเงินให้ประชาชนคนละ 100,000 เยน โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 2563


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19