สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

01/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 14,305 คน (เพิ่มขึ้น 188 คนจากวันก่อนหน้า) เสียชีวิต 455 คน (เพิ่มขึ้น 20 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรกของวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,152 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,625 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,023 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 860 คน
(5) จังหวัดชิบะ 835 คน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ญี่ปุ่นมียอดผู้ติดเชื้อในประเทศจำนวน 188 คน นับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อที่น้อยที่สุดในเดือนเมษายน 2563 แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีแนวโน้มลดลงและยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไป นอกจากนี้ มีรายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวมียอดผู้ติดเชื้อ จำนวน 165 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดในกรุงโตเกียวเพิ่มเป็น 4,317 คน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อจะประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมา โดยจะพิจารณาจาก (1) จำนวนผู้ติดเชื้อ (2) ระดับการติดต่อ/สัมผัสกันทางสังคม และ (3) ระบบสาธารณสุข (จำนวนเตียงในโรงพยาบาล จำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล / ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ สถานการณ์การตรวจ PCR ฯลฯ) เพื่อส่งผลการหารือให้รัฐบาลพิจารณาว่า จะประกาศยกเลิกหรือขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ ทั้งนี้ คาดว่า นายกรัฐมนตรีจะขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 25 วัน หรือประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2563

รัฐบาลเริ่มเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาสำหรับการคงไว้ซึ่งธุรกิจ ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้เร็วที่สุดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการ SME จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2 ล้านเยน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 ล้านเยน โดยมีเงื่อนไขว่า ผลประกอบการเดือนใดเดือนหนึ่งระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562
(ข้อมูลจาก
 https://www3.nhk.or.jp/n…/html/20200501/k10012413291000.html)


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/



Tags:   COVID-19