สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

03/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 14,877 คน (เพิ่มขึ้น 306 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 517 คน (เพิ่มขึ้น 36 คนจาก
วันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,477 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,656 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,074 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 886 คน
(5) จังหวัดชิบะ 847 คน


ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 160 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อรวม 4,477 คนแล้ว โดยจำนวน 74 จาก 160 คน (ร้อยละ 46) ไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ และอีก 86 คนที่เหลือเป็นผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โดย 33 คน ในจำนวนดังกล่าว (ร้อยละ 38) ติดเชื้อจากสมาชิกภายในบ้าน


นายกรัฐมนตรีอาเบะแถลงว่า จะประกาศเกี่ยวกับการขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยสำนักข่าว NHK รายงานว่า น่าจะขยายออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กล่าวว่า การเริ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถทำได้ หากพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่น้อยและไม่พบปัญหาในระบบสาธารณสุขท้องถิ่น อนึ่ง สำนักข่าว Kyodo อ้างว่า ได้รับร่างเอกสารแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเปิดกิจการของร้านค้าบางประเภท และการทยอยเปิดการเรียนการสอน อย่างไรก็ดี ร่างแนวทางฯ มิได้ระบุเรื่องการผ่อนปรนมาตรการในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ กรุงโตเกียว คานากาวะ ไซตามะ ชิบะ โอซากา เฮียวโกะ ฟูกูโอกะ ฮอกไกโด อิบารากิ อิชิคาวะ กิฟุ ไอจิ และเกียวโต ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะยังคงขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยง 3Cs (closed spaces, crowded places, close contact) และการเดินทางออกนอกจังหวัดของตน


นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ให้สัมภาษณ์ว่า จะรอการประกาศขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ก่อนที่จะตัดสินใจประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องของกรุงโตเกียวอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ดี เห็นว่า ในฐานะที่กรุงโตเกียวเป็นเมืองหลวงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด จึงยังคงมีความกังวลว่า หากอนุญาตให้ภาคธุรกิจและโรงเรียนกลับมาดำเนินการเช่นเดิม อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้ออีกระลอกหนึ่ง


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19