สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

04/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 15,079 คน (เพิ่มขึ้น 202 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 536 คน (เพิ่มขึ้น 19 คนจาก
วันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,568 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,666 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,097 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 898 คน
(5) จังหวัดชิบะ 852 คน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จากเดิมถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่และบางพื้นที่ยังประสบปัญหาการรักษาพยาบาล แม้ในภาพรวม ญี่ปุ่นจะสามารถผ่านพ้นการแพร่ระบาดแบบ overshoot มาได้แล้วก็ตาม และขอรับความร่วมมือจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ประกาศการขยายเวลาดังกล่าวยังคงกำหนดให้ 13 จังหวัดเดิม เป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ กรุงโตเกียว คานากาวะ ไซตามะ ชิบะ โอซากา เฮียวโกะ ฟูกูโอกะ ฮอกไกโด อิบาราคิ อิชิคาวะ กิฟุ ไอจิ และเกียวโต ส่วนพื้นที่ที่เหลือ ผู้เชี่ยวชาญจะประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อีกครั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอาจนำไปสู่การผ่อนปรนได้ในบางพื้นที่ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกประกาศเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะแยกอีกฉบับ


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19