สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

05/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 15,253 คน (เพิ่มขึ้น 175 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 556 คน (เพิ่มขึ้น 20 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,654 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,679 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,107 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 903 คน
(5) จังหวัดฮอกไกโด 879 คน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 87 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงต่อเนื่องจากวันที่ 3 พฤษภาคม จำนวน 91 คน และวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคม วันละ 159 คน ตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ติดเชื้อใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ คิดเป็นจำนวน 65 คน จาก 87 คน และจำนวน 24 คนจากจำนวนดังกล่าวเป็นบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ที่โรงพยาบาล Tokyo Shinjuku Medical Center นอกจากนี้ พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจำนวน 5 คน รวมมีผู้เสียชีวิตในกรุงโตเกียว จำนวน 150 คน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จังหวัดฮอกไกโดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 31 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อในเมืองซัปโปโรถึง 29 คน นับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่มากที่สุดในเมืองซัปโปโร ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่สถานพักฟื้นคนชรา ส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดฮอกไกโดมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 879 คน นอกจากนี้ ยังพบผู้เสียชีวิต 1 คน ที่เมืองซัปโปโร ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตใน จังหวัดฮอกไกโดเพิ่มขึ้นเป็น 43 คน

นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า ประมาณวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในแต่ละจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น หากไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อน้อยลงระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ระดับความพร้อมของการตรวจ PCR และระบบการแพทย์ เป็นต้น

รัฐมนตรี NISHIMURA แจ้งด้วยว่า รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการทางการเงินจากงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1.5 ล้านล้านเยนที่ได้สำรองไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีปัญหาในการจ่ายค่าเช่าสถานที่ พร้อมทั้งเน้นขอให้ประชาชนใช้แนวทางการดำเนินชีวิตแบบใหม่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ อาทิ การเว้นระยะห่างกับผู้อื่น 1-2 เมตร การหมั่นล้างมือ การสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน เป็นต้น


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19