สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

06/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นรวม 15,374 คน (เพิ่มขึ้น 121 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 566 คน (เพิ่มขึ้น 10 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,712 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,686 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,121 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 909 คน
(5) จังหวัดฮอกไกโด 891 คน (แซงจังหวัดชิบะขึ้นเป็นอันดับ 5)


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียว 58 คน โดยถือเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 100 คน ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อ 29 คน (ร้อยละ 50) ไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ และมี 15 คน เป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในโรงพยาบาล Yamada Memorial Hospital ในเขตสุมิดะ ทั้งนี้ นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวเห็นว่า ยังไม่อาจวางใจได้ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อน่าจะลดลง แต่ก็อาจกลับมาติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้อีก จึงขอให้ประชาชนยังคงเก็บตัวในที่พักอาศัย หากไม่มีภารกิจจำเป็นต้องออกจากบ้าน


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีรับผิดชอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญทุกสัปดาห์เพื่อประเมินว่า จะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ ในชั้นนี้ มีกำหนดพบหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 14 และ 21 พฤษภาคม 2563


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวแถลงต่อสื่อมวลชน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
(1) กรุงโตเกียวจะขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล
(2) ขอความร่วมมือธุรกิจบันเทิง อาหารและเครื่องดื่ม หยุดกิจการหรือปรับระยะเวลาทำการให้สั้นลงในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกรุงโตเกียวเตรียมให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
(3) กรุงโตเกียวจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดฯ และจัดทำแนวทางไปสู่การผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวด
(4) สั่งปิดโรงเรียนในกรุงโตเกียวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยจะหารือเพื่อจัดสรรงบประมาณมูลค่า 4.49 หมื่นล้านเยนสำหรับการจัดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป
(5) ขอความร่วมมือภาคเอกชนทำงานแบบ telework และลดจำนวนพนักงานที่ต้องเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศให้น้อยลงมากที่สุด
(6) ไม่รวมกลุ่มจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ทั้งในและนอกอาคาร


นาย AKIMOTO Katsuhiro นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโร ประกาศจะขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเมืองจนถึง 31 พฤษภาคม 2563 เช่นกัน พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันเมืองซัปโปโรเป็นเพียงพื้นที่เดียวในญี่ปุ่นที่ยังมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และในช่วงเวลา 1 สัปดาห์หลังจากนี้ จะเป็นช่วงชี้เป็นชี้ตายว่า รัฐบาลท้องถิ่นจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่ จึงขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านให้ได้มากกว่าร้อยละ 70 นอกจากนี้ ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาทุกระดับในเมืองซัปโปโร ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ปิดการเรียนการสอนจนถึง 31 พฤษภาคม 2563 ด้วย


❖ นาย YOSHIMURA Hirofumi ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา ได้แถลงมาตรการของท้องถิ่น รวมถึงกำหนดเงื่อนไขในการผ่อนคลายมาตรการของจังหวัด ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านหากไม่มีความจำเป็น และงดเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม
(2) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจประเภทบันเทิง และสถานออกกำลังกายปิดให้บริการจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
(3) ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาในจังหวัดปิดการเรียนการสอนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม โดยจัดวันให้นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ชม. เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความคืบหน้าการเรียนของนักเรียน
(4) ประกาศยกเลิกการทดสอบความสามารถด้านการเรียนของจังหวัด “Challenge Test” ซึ่งมีกำหนดสอบในเดือนหน้าด้วย
(5) สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งระบบออนไลน์เพื่อให้โรงเรียนรัฐและเอกชนสามารถเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ได้จนถึงเดือนหน้า
(6) วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อาจยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการ หากสถานการณ์เข้าเกณฑ์เงื่อนไข 3 ประการเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 7 วัน ได้แก่
1) หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อไม่เกิน 10 คน
2) มีสัดส่วนของผู้ติดเชื้อฯ ต่อจำนวนผู้ตรวจคัดกรองฯ ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 7 และ
3) จำนวนผู้ป่วยอาการหนักที่รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับจำนวนเตียงทั้งหมดในจังหวัด


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19