สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

07/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 15,477 คน (เพิ่มขึ้น 105 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 577 คน (เพิ่มขึ้น 11 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,748 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,698 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,128 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 918 คน
(5) จังหวัดฮอกไกโด 914 คน

กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 38 คน โดยเป็นผู้ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 12 คน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดฮอกไกโด 23 คน และจังหวัดโอซากา 12 คน ตามลำดับ นอกจากนิ้ ยังพบการติดเชื้อในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สื่อวิเคราะห์ว่า เนื่องจากไม่มีการแจ้งจำนวนการตรวจ PCR ควบคู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อ กอปรกับเป็นช่วงวันหยุดยาว จึงยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์การติดเชื้อที่แท้จริงได้

พบการติดเชื้อในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเห็นว่า อาจสืบเนื่องมาจากมีผู้ติดเชื้อประมาณ 2,000 คน หรือประมาณร้อยละ 23 ของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ ที่ยังไม่ได้ย้ายไปยังสถานที่ที่รัฐจัดให้ นอกจากนี้ สื่อยังรายงานด้วยว่า ร้อยละ 90 ของเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ติดเชื้อ จากจำนวนทั้งหมดประมาณ 242 ราย เป็นการติดเชื้อภายในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ได้ไปโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวย้ำในรายการถ่ายทอดสดทาง Internet ว่า จังหวัดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงหรือไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว และระบบการให้บริการทางการแพทย์ยังมีความสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาผ่อนคลายมาตรการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยทันที เนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จะให้ผู้เชี่ยวชาญเสนอเกณฑ์การผ่อนคลายมาตรการ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

หลายจังหวัดในญี่ปุ่นเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจบางส่วนอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้แก่ อาโอโมริ อิวาเตะ มิยากิ อะคิตะ นีกาตะ ยามานาชิ นากาโนะ ชิสึโอกะ วาคายามะ โอคายามะ ยามากุจิ คางาวะ โคจิ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโตะ คาโกชิมะ

จังหวัดที่ขอความร่วมมือปิดกิจการจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 แต่อาจมีการยกเลิกก่อนกำหนด ได้แก่ โทจิกิ ฟุคุอิ ชิกะ มิยาซากิ (10 พฤษภาคม 2563) / โอกินาวะ (20 พฤษภาคม 2563) / ฟุคุชิมะ

จังหวัดที่ขอความร่วมมือให้ปิดกิจการภายในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน - กุนมะ โทยามะ มิเอะ นาระ ฮิโรชิมะ โออิตะ

จังหวัดที่ยังไม่มีกำหนดว่าจะยกเลิกขอความร่วมมือปิดกิจการ - ยามากาตะ ทตโทริ ชิมาเนะ เอฮิเมะ

จังหวัดที่ไม่ได้ขอความร่วมมือปิดกิจการ - โทคุชิมะ


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19