สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

08/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8  พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 15,575 คน (เพิ่มขึ้น 96 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 590 คน (เพิ่มขึ้น 13 คนจาก
วันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,771 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,706 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,141 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 932 คน
(5) จังหวัดฮอกไกโด 928 คน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในญี่ปุ่น 96 คน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันน้อยกว่า 100 คน

กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 23 คน ซึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า 30 คนครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา และจำนวนผู้ติดเชื้อได้ลดลงต่ำกว่าร้อยคนติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 15 คน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ประมาณวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จะพิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 17 จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ รวมทั้งระบบการให้บริการทางการแพทย์ยังมีความสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุว่า 17 จังหวัดดังกล่าว ได้แก่ อาโอโมริ อิวาเตะ มิยากิ อะคิตะ โทจิกิ ฟุคุอิ มิเอะ ทตโทริ โอกายามะ โทคุชิมะ คากาวะ โคจิ นางาซากิ คุมาโมโตะ โออิตะ มิยาซากิ และคาโกชิมะ


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19