สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

09/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9  พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 15,663 คน (เพิ่มขึ้น 88 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 607 คน (เพิ่มขึ้น 17 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,810 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,716 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,148 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 943 คน
(5) จังหวัดฮอกไกโด 934 คน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 39 คน โดยถือเป็นวันที่ 6 ติดต่อกันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ไม่เกินเลขสองหลัก และถือเป็นวันที่ 3 แล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 40 คน โดยในจำนวน 39 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ 16 คน โดยอีก 8 คน น่าจะติดเชื้อจากสมาชิกภายในบ้าน

ปัจจุบัน กว่าร้อยละ 50 ของจังหวัดทั้งหมดของญี่ปุ่น หรือ 27 จาก 47 จังหวัด ได้ผ่อนปรนความเข้มงวดเรื่องการขอความร่วมมือให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ภายในบ้าน และขอให้ร้านค้าปิดกิจการ จังหวัดที่ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ภายในบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็น ได้แก่ 13 จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สูงและต้องเฝ้าระวังพิเศษ (กรุงโตเกียว คานากาวะ ไซตามะ ชิบะ โอซากา เฮียวโกะ ฟูกูโอกะ ฮอกไกโด อิบารากิ อิชิคาวะ กิฟุ ไอจิ และเกียวโต) ตลอดจนอีก 7 จังหวัด เช่น ฮิโรชิมะ เอฮิเมะ และโอกินาวะ ที่เห็นว่ายังควรให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านไปอีกระยะหนึ่ง

จังหวัดโอซากาจะประกาศตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ทราบช่องทาง อัตราการติดเชื้อจากผลตรวจ PCR และอัตราส่วนจำนวนผู้ป่วยอาการหนักต่อจำนวนเตียงรวมในจังหวัด บนเว็บไซต์ของจังหวัดทุกวัน เพื่อรายงานพัฒนาการของสถานการณ์ให้ประชาชนทราบ โดยหากตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สถานการณ์ผ่านเงื่อนไขที่จังหวัดตั้งไว้ จังหวัดจะเตรียมผ่อนปรนความเข้มงวดในเรื่องการออกนอกบ้านของประชาชน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ (อาโอโมริ อิวาเตะ มิยากิ อากิตะ ยามากาตะ ฟูกูชิมะ) และผู้ว่าราชการจังหวัดนีกาตะ ตลอดจนนายกเทศมนตรีเมืองเซนไดและเมืองนีกาตะ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด และคงมาตรการป้องกัน COVID-19 ไว้ เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ ทั้งนี้ ในพื้นที่ของภูมิภาคโทโฮคุ พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่มากนักและในบางจังหวัดได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19