สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

10/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10   พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 15,777 คน (เพิ่มขึ้น 114 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 624 คน (เพิ่มขึ้น 17 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,846 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,732 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,156 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 959 คน
(5) จังหวัดฮอกไกโด 945 คน


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงโตเกียวมากที่สุด 36 คน รองลงมาได้แก่ จังหวัดโอซากา และจังหวัดไซตามะ จังหวัดละ 16 คน


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ (19 จาก 36 คน) นอกจากนั้น เป็นผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล Yamada Kinen 2 คน ติดเชื้อภายในครอบครัว 9 คน และมีผู้ติดเชื้อจากเกาะมิคุระชิมะ 1 คน นับเป็นครั้งแรกที่พบผู้ติดเชื้อในเกาะของกรุงโตเกียว


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะ พร้อมด้วยนาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นาย KATO Katsunobu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ สถานการณ์การใช้ยารักษา และมาตรการผ่อนปรนของประเทศต่าง ๆ โดยมีการยกตัวอย่างมาตรการของเยอรมนีที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สื่อวิเคราะห์ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นน่าจะกำลังพิจารณาเกณฑ์การผ่อนปรนมาตรการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19