สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

11/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11   พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 15,847 คน (เพิ่มขึ้น 70 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 633 คน (เพิ่มขึ้น 9 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,868 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,743 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,169 คน
(4) จังหวัดไซตามะ 964 คน
(5) จังหวัดฮอกไกโด 954 คน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงโตเกียว จำนวน 22 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนรายวันที่ต่ำกว่า 100 คนติดต่อกันเป็นวันที่ 8 และต่ำกว่า 50 คนติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อ 12 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 จังหวัดโอซากาผ่านเกณฑ์การเริ่มผ่อนปรนสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม “Osaka Model” เป็นวันที่ 3 แล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 11 คน ทั้งนี้ Osaka Model กำหนดว่าต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน ได้แก่ (1) มีผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อต่ำกว่า 10 คน (2) มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ต่อวัน (3) มีอัตราการใช้เตียงสำหรับผู้ป่วยอาการรุนแรงต่ำกว่าร้อยละ 60

ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะใช้ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่และความพร้อมทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง สำหรับการพิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบางพื้นที่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นั้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศจำนวนเตียงรองรับผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ สถานะ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ว่า มีจำนวน 14,000 เตียง ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่าครึ่งที่หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่งตั้งเป้าไว้ว่าต้องมี 31,000 เตียงสำหรับช่วงที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด นอกจากนี้ กรุงโตเกียวและจังหวัดอิชิกาวะ มีอัตราการใช้เตียงกว่าร้อยละ 80 และจังหวัดฮอกไกโด จังหวัดกุนมะ จังหวัดโทยามะ จังหวัดโอซากา และ จังหวัดฟูกูโอกะ มีอัตราการใช้เตียงมากกว่าร้อยละ 50

หลังจากมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อลดน้อยลงตามภูมิภาคคิวชูและโอกินาวา และยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม 2563 ในจังหวัดมิยาซากิ จังหวัดนางาซากิ จังหวัดคาโกชิมะ จังหวัดโออิตะ และจังหวัดโอกินาวา โรงเรียนในจังหวัดนางาซากิ จังหวัดโออิตะ จังหวัดคาโกชิมะ จึงได้เริ่มเปิดเรียนอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ จังหวัดมิยาซากิยังได้ยกเลิกการขอให้ร้านอาหารและร้านปาจิงโกะปิดให้บริการ
และจังหวัดคุมาโมโตะได้อนุญาตให้เปิดให้บริการบาร์ ร้านคาเฟ่ สวนสนุก ร้านเกมส์และร้านปาจิงโกะ รวมทั้งยกเลิกการลดเวลาการเปิดให้บริการร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มให้สั้นลง


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19