สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

12/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 15,968 คน (เพิ่มขึ้น 45 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 657 คน (เพิ่มขึ้น 24 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,959 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,744 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,176 คน
(4) จังหวัดไซตามะ และ จังหวัดฮอกไกโด มีจำนวนเท่ากันคือ 966 คน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 15 คน ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 20 คน โดย 4 คนจากทั้งหมด 15 คนเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ ทั้งนี้ สถิติผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเดิมมีรายงานการติดเชื้อเพียง 22 คน มีความผิดพลาด โดยจะต้องเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้ออีก 76 คน เนื่องจากมีการรายงานข้อมูลซ้ำ และมีข้อมูลผู้ติดเชื้อใหม่จำนวนมากที่ไม่ได้ส่งไปรวมที่กรุงโตเกียว

นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวในที่ประชุมรัฐสภาว่า รัฐบาลมีกำหนดหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 34 จังหวัด จาก 47 จังหวัดทั่วประเทศ และเชื่อว่า น่าจะสามารถยกเลิกได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะสามารถยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมใน จังหวัดอิบารากิและจังหวัดกิฟุ ที่อยู่ใน 13 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี ภายหลังยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลจะยังคงขอความร่วมมือประชาชนไม่เดินทางข้ามจังหวัด เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำได้

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะได้แสดงความเห็นในที่ประชุมผู้บริหารพรรค LDP ว่า หากเมื่อใดมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จำเป็นต้องมีการกำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการกลับสู่ภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ประกาศขยายระยะเวลาการต่อใบอนุญาตการพำนักในญี่ปุ่นของชาวต่างชาติออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ใบอนุญาตจะหมดอายุลงระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 เท่านั้น ให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดลงในเดือนกรกฎาคม 2563 ด้วย


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19