สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

13/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563


❖ ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,049 คน (เพิ่มขึ้น 81 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 678 คน (เพิ่มขึ้น 21 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

❖ จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,987 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,750 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,191 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 979 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 967 คน

❖ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 28 คน ซึ่งถือเป็นวันที่ 7 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 40 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 13 คน และอีก 15 คน เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่จากการรับประทานอาหารร่วมกัน

❖ ขณะนี้ จังหวัดฮอกไกโดมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 4 แทนที่จังหวัดไซตามะ โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดฮอกไกโด 13 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในเมืองซัปโปโร 10 คน

❖ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด 40 แห่งทั่วญี่ปุ่น ประชุมผ่าน Internet และได้เสนอมาตรการให้รัฐบาลพิจารณาประกาศใช้ภายหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 อาทิ
(1) ขอให้คงมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
(2) กำหนดบทลงโทษสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
(3) ขอให้เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือให้แก่จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก เพื่อนำไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) ขอความช่วยเหลือด้านการเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานสถานพยาบาล และขอให้เพิ่มการตรวจ PCR
ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดระลอก 2 และ 3 ที่จะตามมา โดยนาย YOSHIMURA ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา เสนอให้รัฐบาลกลางจัดตั้งศูนย์ ICU ผู้ติดเชื้อโควิดที่เขตเมืองหลวงและปริมณฑล 1 แห่ง และแถบคันไซ 1 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการหนักไว้ก่อนที่จะเกิดการระบาดระลอกต่อไป

❖ นายกรัฐมนตรีอาเบะเปิดเผยต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการด้านงบประมาณประจำวุฒิสภาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ว่า กำลังพิจารณาปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือการคงการจ้างงานจากปัจจุบันที่วันละ 8,330 เยน เป็น 15,000 เยน ทั้งนี้ หากจะมีการปรับเพิ่มจริง นายกรัฐมนตรีอาเบะจะประกาศรายละเอียดในโอกาสเดียวกับการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19