สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

14/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,120 คน (เพิ่มขึ้น 72 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 697 คน (เพิ่มขึ้น 19 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 4,997 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,762 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,201 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 983 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 970 คน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 10 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และเป็นจำนวนที่ต่ำกว่า 20 คน ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 รวมทั้งยังเป็นจำนวนที่ต่ำกว่า 100 คนต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 11 ทั้งนี้ เป็นผู้ที่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อจำนวน 4 คนและพบผู้เสียชีวิต จำนวน 7 คน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีอาเบะประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด ซึ่งรวมถึง 5 จังหวัดที่เป็นจังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ จังหวัดอิบารากิ จังหวัดอิชิกาวะ จังหวัดกิฟุ จังหวัดไอจิ และ จังหวัดฟูกูโอกะ สรุปผลได้ ดังนี้
1) การประกาศดังกล่าวเป็นผลจากการพิจารณาปัจจัยสำคัญ ได้แก่
    (1) แนวโน้มผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมาน้อยลง
    (2) อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 และ
    (3) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ
2) สำหรับ 8 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ จังหวัดคานากาวะ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต จังหวัดเฮียวโกะ และ จังหวัดฮอกไกโด รัฐบาลกลางจะพิจารณาสถานการณ์อีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
3) แม้จะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัดข้างต้นแล้ว แต่ขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยแนะนำให้ดำเนินชีวิตแบบใหม่ (new lifestyle) ก่อนที่จะค่อย ๆ กลับสู่วิถีชีวิตปกติ เช่น ลดการพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด นอกจากนี้ ขอให้ดำเนิน new lifestyle ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อไป เช่น การทำงานที่บ้าน หรือเหลื่อมเวลาการเข้างาน
4) ขอให้ระมัดระวังไวรัสรอบตัวต่อไป โดยการล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากหน้าอนามัย และหลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs คือ Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด)และขอให้ระมัดระวัง/หลีกเลี่ยงการนั่งดื่มตอนกลางคืนและการไปฟังดนตรีที่ livehouse
5) รัฐบาลได้จัดทำแนวทางสำหรับการทำงาน/เปิดให้บริการของกิจการ 80 ประเภท และขอให้ผู้ประกอบการดำเนินตามมาตรการดังกล่าว
6) รัฐบาลกำลังพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นรอบที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มเพดานเงินสนับสนุนให้คงการจ้างงานจากเดิม 8,330 เยน/คน/วัน เป็น 15,000 เยน/คน/วัน โดยจะเปลี่ยนให้ผู้ทำงานขอรับเงินโดยตรงจากรัฐบาลแทนการรับผ่านบริษัท เงินสนับสนุนค่าเช่าบ้าน/เช่าร้าน/สถานที่ เงินสนับสนุนนักศึกษาที่ไม่สามารถทำงานพิเศษได้


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19