สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

16/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,253 คน (เพิ่มขึ้น 50 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 729 คน (เพิ่มขึ้น 16 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 5,036 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,768 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,249 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 999 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 976 คน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่จังหวัดคานากาวะมากที่สุด 16 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่กรุงโตเกียว 9 คน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 54 วันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำกว่า 10 คน โดยใน 9 คนนี้ เป็นผู้ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 6 คน เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาล 2 คน และติดเชื้อในครอบครัว 1 คน ในภาพรวมแล้วยังพบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในสถานพยาบาลและในครอบครัว แม้จะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตาม นอกจากนี้ แนวโน้มของการติดเชื้อแบบ cluster ตามแหล่งบันเทิงเริงรมย์ยามกลางคืนลดลงเช่นกัน ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการขอความร่วมมือให้ปิดกิจการ

NHK ได้สำรวจสถานะการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการขอความร่วมมือปิดกิจการโดยรัฐบาลท้องถิ่น หลังการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
* จังหวัดที่มีกำหนดยกเลิก/ ได้ยกเลิกการขอความร่วมมือปิดกิจการแล้วทั้งหมด 21 จังหวัด ได้แก่ อาโอโมริ อิวาเตะ มิยางิ อะคิตะ ยามากาตะ ฟุคุชิมะ โทจิกิ นีงาตะ ฟุคุอิ ชิสึโอกะ มิเอะ ชิกะ ทตโทริ ยามางุจิ คางาวะ โคจิ นางาซากิ คุมาโมโตะ มิยาซากิ คาโงชิมะ และโอกินาวะ
* จังหวัดที่มีกำหนดผ่อนปรน / ผ่อนปรนการขอความร่วมมือปิดกิจการแล้ว แบ่งเป็นจังหวัดที่ยังอยู่ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 4 จังหวัด และจังหวัดที่สิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว 14 จังหวัด ได้แก่ ฮอกไกโด อิบารากิ กุนมะ โทยามะ อิชิคาวะ ยามานาชิ นางาโนะ กิฟุ ไอจิ เกียวโต โอซากา เฮียวโกะ นาระ วาคายามะ ฮิโรชิมะ เอฮิเมะ ฟุคุโอกะ ซากะ
* จังหวัดที่ยังคงการขอความร่วมมือปิดกิจการต่อไป โดยเป็นจังหวัดที่ยังอยู่ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 4 จังหวัด ได้แก่ ไซตามะ ชิบะ โตเกียว คานางาวะ และจังหวัดที่สิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ ชิมาเนะ และโออิตะ
* จังหวัดที่ไม่ได้ขอความร่วมมือปิดกิจการ 2 จังหวัด ได้แก่ โทคุชิมะ โอคายามะ


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19