สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

17/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,310 คน (เพิ่มขึ้น 57 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 748 คน (เพิ่มขึ้น 19 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 5,050 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,770 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,261 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,006 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 981 คน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 14 คน ซึ่งมีจำนวนต่ำกว่า 100 คนติดต่อกันเป็นวันที่ 14 และจำนวนต่ำกว่า 50 คน ติดต่อกันเป็นวันที่ 11 โดยจำนวน 8 คน เป็นผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า และจำนวน 6 คน ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ นอกจากนี้ อัตราการติดเชื้อต่อประชากร 1 แสนคน ของวันที่ 15 พฤษภาคม อยู่ที่ร้อยละ 3.3 (เกณฑ์การยกเลิกต้องต่ำกว่าร้อยละ 0.5)

จังหวัดอื่นที่พบการติดเชื้อสูง ได้แก่ จังหวัดคานากาวะ เพิ่มขึ้น 12 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากเมืองโยโกฮามะ 8 คน จังหวัดชิบะ 8 คน จังหวัดฮอกไกโด 7 คน และจังหวัดไซตามะ 5 คน

นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แสดงความกังวลที่ประชาชนเริ่มปฏิบัติตัวผ่อนคลายลง หลังจากที่ได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และขอให้ทุกคนระวังการระบาดระลอก 2 เหมือนเกาหลีใต้และเยอรมนี โดยเฉพาะ 8 จังหวัดที่ยังไม่ได้ยกเลิกประกาศฉุกเฉินนั้น หากยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดและอาจจำเป็นต้องยืดระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป

นาย SUZUKI Naomichi ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ยังขอให้ประชาชนในเมืองซัปโปโรอยู่บ้านและไม่ให้คนจากเมืองอื่นเดินทางเข้าไปเมืองซัปโปโร นอกจากนี้ นาย SUZUKI ได้กล่าวบนทวิตเตอร์ของตนว่า ฮอกไกโดเป็นพี้นที่แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 และจำเป็นต้องตั้งมาตรการเพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานของระบบการแพทย์ก่อนที่อาจจะเกิดการระบาดระลอกที่ 3


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19