สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

18/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,337 คน (เพิ่มขึ้น 27 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 769 คน (เพิ่มขึ้น 8 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 5,055 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,770 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,266 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,014 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 985 คน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวจำนวน 5 คน โดยเป็นวันที่ 12 ติดต่อกันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 50 คน ทั้งนี้ กลุ่มผู้ติดเชื้อใหม่ 5 คนเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งหมด โดยผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวกล่าวว่า ถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ จะลดลงเหลือเลขหลักเดียวและไม่มีผู้ติดเชื้อไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อในวันที่ผ่านมา แต่ไม่อยากให้คิดว่าสถานการณ์การติดเชื้อในกรุงโตเกียวได้จบลงแล้ว และอาจมีการระบาดซ้ำระลอกที่ 2 หากทุกคนชะล่าใจ จึงขอความร่วมมือระวังและป้องกันสุขภาพของตนดังเช่นที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จังหวัดฮอกไกโดมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด จำนวน 8 คน แซงกรุงโตเกียวและ จังหวัดคานากาวะที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 5 คน จังหวัดไซตามะ 4 คน และ จังหวัดฟูกูโอกะ 1 คนตามลำดับ ทั้งนี้ ในกลุ่มจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อลำดับต้นอื่น ๆ ได้แก่ โอซากา ชิบะ ไอจิ และเกียวโต ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันที่ผ่านมา

ในการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 8 จังหวัดที่เหลือ รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาโดยเน้นตัวเลขสถิติการติดเชื้อในกรุงโตเกียวและจังหวัดโอซากา และจังหวัดโดยรอบประกอบกันเป็นภาพรวมของภูมิภาค กล่าวคือ ภูมิภาคกรุงโตเกียวจะพิจารณาจังหวัดไซตามะ ชิบะและคานากาวะด้วย ส่วนภูมิภาคจังหวัดโอซากาจะพิจารณาจังหวัดเกียวโตและเฮียวโกะด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เหล่านี้มักจะเดินทางข้ามจังหวัดทุกวัน จึงยังคงต้องพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไปว่า มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหรือไม่ อนึ่ง รัฐบาลยังคงกังวลต่อสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อใหม่ในจังหวัดฮอกไกโดและคานากาวะ และจำนวนประชาชนที่เดินทางออกนอกบ้านเพิ่มขึ้น หลังจากการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัดข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19