สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

19/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,367 คน (เพิ่มขึ้น 31 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 768 คน (เพิ่มขึ้น 12 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 5,065 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,771 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,274 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,015 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 988 คน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวจำนวน 10 คน โดยเป็นวันที่ 13 ติดต่อกันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 50 คน ซึ่งเป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ 2 ราย และไม่ทราบที่มา 2 ราย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นปรับแก้คู่มือตรวจอาการผู้ป่วย COVID-19 เป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยเพิ่มอาการลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดในปอด และมีอาการหายใจไม่ปกติ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีอาการหนักขึ้น ตามที่มีรายงานในสหรัฐฯ และยุโรปว่าผู้ป่วยจะมีอาการเส้นเลือดอักเสบคล้ายอาการของโรคคาวาซากิ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบมาตรการเงินเยียวยานักศึกษา สูงสุด 200,000 เยน/คน นักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ตลอดจนนักศึกษาต่างชาติในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีรายได้จากการทำงานพิเศษลดลงครึ่งหนึ่งจะได้รับเงินเยียวยา 100,000 เยน และหากเป็นนักศึกษาที่อยู่ในครัวเรือนที่ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 100,000 เยน


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19