สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

20/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,394 คน (เพิ่มขึ้น 27 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 773 คน (เพิ่มขึ้น 5 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 5,070 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,774 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,282 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,018 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 988 คน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า 20 คนติดต่อกันเป็นวันที่ 5 นอกจากนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่ จังหวัดไซตามะ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 64 วัน

จังหวัดที่มีการติดเชื้อใหม่รายวันมากที่สุด คือ จังหวัดคานากาวะ จำนวน 8 คน ทั้งนี้ ในช่วงหลัง นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม เป็นต้นมา จังหวัดคานากาวะติดอันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายวันมากที่สุดอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวลดลงตามลำดับ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว จังหวัดคานากาวะ จังหวัดไซตามะ และจังหวัดชิบะ ได้หารือทาง teleconference ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะแจ้งประชาชนเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับการระบาดระลอกต่อไป นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นเห็นพ้องที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการขอให้ประชาชนไม่เดินทางออกนอกบ้านหรือข้ามจังหวัด และการเว้นระยะห่าง 2 เมตรในการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต และจังหวัดเฮียวโกะ เนื่องจากในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีอัตราจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ต่อ 100,000 คน ตามที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ โดยจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งและประกาศในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ต่อไป อย่างไรก็ดี จังหวัดฮอกไกโด กรุงโตเกียว จังหวัดคานากาวะ จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ ยังคงมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าเกณฑ์ จึงคาดว่า น่าจะไม่สามารถยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ โดยจะพิจารณาสถานการณ์อีกครั้งและจะประกาศแนวทางขั้นต่อไปในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

นาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับการผ่อนคลายการปฏิเสธการเข้าประเทศของชาวต่างชาติและการเดินทางไปต่างประเทศของชาวญี่ปุ่น ว่า ญี่ปุ่นจำเป็นต้องระงับการแพร่ระบาดภายในประเทศให้ได้ก่อนที่จะเริ่มเปิดให้มีการเดินทางเข้าและออกระหว่างประเทศอีกครั้ง และจำเป็นต้องพิจารณาสถานการณ์การติดเชื้อจากประเทศปลายทางที่จะเดินทางไปด้วยเช่นกัน


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19