สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

21/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,433 คน (เพิ่มขึ้น 39 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 784 คน (เพิ่มขึ้น 11 คนจากวันก่อนหน้า) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 5,075 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,777 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,303 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,019 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 993 คน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวมีจำนวน 5 คน โดยเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันที่น้อยที่สุดของกรุงโตเกียว หลังจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563

จังหวัดคานากาวะมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 21 คน ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดของญี่ปุ่น รวมถึงกรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 5 ราย ซึ่งในระยะหลังพบจังหวัดคานากาวะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดลำดับต้น ๆ ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวลดลงตามลำดับ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต และจังหวัดเฮียวโกะ หลังผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยรวมว่า 3 จังหวัดดังกล่าว ได้ผ่านเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ 1) สถานการณ์การติดเชื้อ 2) สถานการณ์ระบบการรักษาพยาบาล และ 3) การตรวจหาเชื้อไวรัสฯ

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว จังหวัดชิบะ จังหวัดคานากาวะ จังหวัดไซตามะ และจังหวัดฮอกไกโด เนื่องจากยังคงมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าเกณฑ์ โดยรัฐบาลจะพิจารณาทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19