สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

22/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 16,518 คน (เพิ่มขึ้น 38 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 799 คน (เพิ่มขึ้น 15 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 5,133 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,780 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,313 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,024 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 994 คน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 คน นับว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 20 คน ติดต่อกันเป็นวันที่ 7 และมีอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0.42 นับเป็นครั้งแรกที่อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ใช้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (0.5 คน ต่อประชากร 1 แสนคน) ส่วนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 คน น้อยที่สุดตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดคือจังหวัดคานากาวะ (13 คน) มากที่สุดในญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยแทบทั้งหมดเป็นการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เมือง Utsunomiya จังหวัดโทจิกิ พบการติดเชื้อแบบ cluster ในพนักงานของซูเปอร์มาร์เก็ต York benimaru และติดเชื้อต่อไปยังครอบครัวด้วย ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในพื้นที่เริ่มไม่ระมัดระวัง หลังจากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวประกาศ Roadmap 4 ระยะ เพื่อผ่อนปรนมาตรการ stay home ภายหลังยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้
- ระยะที่ 0 คือ ปัจจุบัน (ช่วงก่อนยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน)
- ระยะที่ 1 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 หากรัฐบาลกลางยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
o เปิดโรงเรียน โดยลดเวลาเรียนในโรงเรียน / เรียนออนไลน์ควบคู่ / สลับกันเข้าเรียน
o เปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชม
o เปิดโรงยิม สถานที่เล่นกีฬาในร่มหรือสระว่ายน้ำในร่มที่ไม่มีผู้เข้าชม
o ร้านอาหารสามารถเปิดให้รับประทานในร้านและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 22.00 น.
o สามารถจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ทำให้จัดการแข่งขันกีฬาเบสบอลหรือกีฬาอาชีพแบบไม่มีผู้เข้าชมในสนามได้ และนักกีฬาสามารถฝึกซ้อมในสนามซ้อมได้
- ระยะที่ 2 เปิดโรงเรียนกวดวิชา โรงละคร โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป และการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน โดยต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีประวัติการติดเชื้อแบบ cluster และไม่เป็นที่ 3Cs (Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด))
- ระยะที่ 3 ธุรกิจ amusement เช่น เกมเซนเตอร์ สวนสนุก ร้านปาจิงโกะ Internet Cafe ร้านอาหาร (อนุญาตให้เปิดได้ถึง 00.00 น.) สถานที่หรือสถานประกอบการที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และ event ที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 1 พันคน ทั้งนี้ จะต้องเป็นสถานที่หรือสถานประกอบการที่ไม่มีประวัติการติดเชื้อแบบ cluster และไม่เป็นที่ 3Cs
* สถานประกอบการที่ยังขอความร่วมมือไม่ให้เปิดทำการ ได้แก่ ร้านอาหารที่ใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงลูกค้า คาราโอเกะ ไลฟ์เฮ้าส์ สถานที่ออกกำลังกาย (sport gym)
* กรุงโตเกียวจะประเมินสถานการณ์ในแต่ละระยะทุก 2 สัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ Tokyo Alert 7 ข้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ได้แก่
(1) จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
(2) อัตราส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ
(3) เปรียบเทียบการเพิ่มของผู้ติดเชื้อในแต่ละสัปดาห์
(4) จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนัก
(5) จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาล
(6) อัตราผู้ติดเชื้อต่อการตรวจ PCR และ
(7) จำนวนผู้ที่ขอรับคำปรึกษา
* หากพบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินเกณฑ์ จะแจ้งเตือนให้ประชาชนกรุงโตเกียวทราบโดยเปิดไฟสีแดงทั้งสะพาน Rainbow ปากอ่าวโตเกียว

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรการห้ามเข้าประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ (ระยะที่ 1) นักธุรกิจ/นักวิจัย (ระยะที่ 2) นักเรียน/นักศึกษา และ (ระยะที่ 3) นักท่องเที่ยว ซึ่งจะพิจารณาจากสถานการณ์การติดเชื้อภายในและภายนอกประเทศ และให้ความสำคัญกับประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐฏิจอย่างเข้มแข็งกับญี่ปุ่น และมีผู้ติดเชื้อน้อย นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะขยายเวลามาตรการยกเลิกวีซ่าที่ออกให้แล้วออกไปจากกำหนดเดิม คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19