สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

25/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 16,611 คน (เพิ่มขึ้น 42 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 839 คน (เพิ่มขึ้น 14 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

(1) กรุงโตเกียว 5,152 คน 

(2) จังหวัดโอซากา 1,781 คน 

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,330 คน 

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,054 คน 

(5) จังหวัดไซตามะ 996 คน


วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อไม่ทราบช่องทางการติดต่อ 9 ราย ส่วนจังหวัดที่พบการติดเชื้อมากที่สุดคือ จังหวัดฮอกไกโด จำนวน 15 ราย ส่วนวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันอย่างไม่เป็นทางการของกรุงโตเกียวอยู่ที่ 8 ราย


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วญี่ปุ่น เนื่องจากเห็นว่า สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ส่วนใหญ่ได้แล้ว และสถานการณ์ในญี่ปุ่นโดยรวมผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถือว่าเข้มงวดในระดับสากล หลังจากนี้ รัฐบาลจะค่อย ๆ เริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่ระดับปกติ ภายในกรอบการดำรงชีพแบบใหม่ โดยขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำ และหลีกเลี่ยงการไปสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ 3Cs (Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) ตามที่ปฏิบัติอยู่แล้วต่อไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีประกาศเรื่องการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วญี่ปุ่นแยกอีกฉบับต่อไป


นาย KUROIWA Yuji ผู้ว่าราชการจังหวัดคานากาวะ ประกาศ Roadmap เพื่อผ่อนปรนมาตรการ stay home อย่างมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

     - ระยะที่ 1 สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการทุกประเภทธุรกิจ (โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา โรงละคร โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ธุรกิจด้านความบันเทิง เช่น เกมเซนเตอร์ สวนสนุก ร้านปาจิงโกะ Internet Cafe ร้านอาหาร เป็นต้น) สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ โดยต้องปิดให้บริการภายในเวลา 22.00 น. และปฏิบัติตามแนวทางสำหรับธุรกิจแต่ละประเภทตามที่จังหวัดกำหนด นอกจากนี้ สามารถเริ่มจัดกิจกรรมอีเว้นท์ขนาดเล็กได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

     - ระยะที่ 2 สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการทุกประเภทธุรกิจ สามารถดำเนินกิจกรรมการได้ตามเวลาปกติ และสามารถเริ่มจัดกิจกรรมอีเว้นท์ขนาดกลางได้


นาย SUZUKI Naomichi ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เตรียมยกเลิกการปิดกิจการธุรกิจและสถานที่สาธารณะในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดฮอกไกโด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้นไป หลังจากสถานการณ์การติดเชื้อภายในจังหวัดพัฒนาดีขึ้น และบรรลุเงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ 1) จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2) จำนวนผู้ติดเชื้อไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ และ 3) จำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยอนุญาตให้เปิดธุรกิจทุกประเภท ทั้งนี้ ยกเว้นสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน ได้แก่ บาร์ ไนต์คลับ คาราโอเกะ ไลฟ์เฮ้าส์ และสปอร์ตคลับ อย่างไรก็ดี ยังไม่อนุญาตให้สถานประกอบการที่มีขนาดพื้นที่รวมมากกว่า 1 พัน ตร.ม. ในพื้นที่เมืองอิชิคาริ เปิดให้บริการ


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จังหวัดไซตามะประกาศเกณฑ์การพิจารณาสั่งเปิดกิจการธุรกิจภายในจังหวัดไซตามะ ได้แก่ 1) จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด 2) จำนวนผู้ติดเชื้อไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ 3) จำนวนผู้ป่วยอาการหนัก 4) จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียว เช่น หากมีผู้ติดเชื้อรวมไม่เกิน 35 คน/สัปดาห์ จะขยายเวลาเปิดให้บริการของร้านอาหารเป็น 22.00 น. และหากมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 7 คน/สัปดาห์ จะยกเลิกการจำกัดเวลาเปิดทำการ เป็นต้น นอกจากนี้ สั่งเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยในช่วง 3 สัปดาห์แรกให้มีการสับเปลี่ยนและเหลื่อมวัน/เวลาในการเข้าเรียน และเริ่มการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 22 มิถุนายน เป็นต้นไป    


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19