ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 19 เม.ย. 2563

19/04/2020

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 19 เม.ย. 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่าง