ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2563

10/04/2020

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่าง