ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563

04/03/2020

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่าง