สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

26/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 16,632 คน (เพิ่มขึ้น 21 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 851 คน (เพิ่มขึ้น 13 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,160 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,781 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,331คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,057 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 996 คน


วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย โดยเป็นจังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดฟูกูโอกะ 6 ราย จังหวัดฮอกไกโด 3 ราย และจังหวัดโทชิกิ จังหวัดคานากาวะ และจังหวัดเอฮิเมะ จังหวัดละ 1 ราย นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอีก 1 ราย


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวออกแถลงการณ์หลังการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวได้เริ่มอนุญาตให้ภาคธุรกิจและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ กลับมาเปิดกิจการได้ตามปกติตาม roadmap ระยะที่ 1 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

o พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สถานออกกำลังกาย (ไม่มีอัฒจันทร์เชียร์) เปิดได้ตามปกติ

o ร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ถึงเวลา 22.00 น.

o จะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ว่า จะสามารถยกระดับการผ่อนคลายสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 2 ได้หรือไม่ โดยระยะที่ 2 จะอนุญาตให้ประเภทธุรกิจที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพมากนักเปิดกิจการได้

o แม้ว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว แต่มิได้หมายความว่า จะไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกับในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผ่านมา โดยสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำ ให้ความสำคัญกับเรื่อง social distancing และ telework ไม่เดินทางข้ามจังหวัด และต้องสร้างสังคมที่มีกิจวัตรประจำวันแบบ new normal เพื่อนำระบบสังคมและเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่ 2

o ประกาศเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


จังหวัดชิบะได้ออกมาตรการภายหลังการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

o จังหวัดชิบะแบ่งระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็น 4 ระยะ ได้แก่

1) ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

2) มหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชา โรงภาพยนตร์ โรงแรม งานจัดเลี้ยงในโรงแรมหรือเรียวคัง และศูนย์จัดการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ Makuhari Messe เป็นต้น

3) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สนามกีฬา ร้านปาจิงโกะ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เป็นต้น

4) โรงยิม ร้านคาราโอกะ ไลฟ์เฮ้าส์ สถานบันเทิงยามค่ำคืน เป็นต้น

o ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จะเปิดธุรกิจประเภท 1) และ 2) ได้ และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะเปิดธุรกิจประเภท 3) และ 4) ได้ (เฉพาะโรงยิม และร้านคาราโอเกะ) แต่ธุรกิจประเภท 4) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

o สำหรับธุรกิจประเภท 4) แต่มีความเสี่ยงเข้าข่าย 3Cs ยังไม่อนุญาตให้เปิด โดยจะพิจารณาสถานการณ์ในจังหวัดควบคู่ต่อไป

o สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายสุราอนุญาตให้เปิดกิจการได้จนถึง 22.00 น.


 


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19