สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

28/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 16,696 คน (เพิ่มขึ้น 35 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 869 คน (เพิ่มขึ้น 7 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,180 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,782 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,339 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,071 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 997 คน


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่กรุงโตเกียวมากที่สุด 11 ราย นับเป็นวันที่ 13 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันต่ำกว่า 20 คน โดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 3 ราย และไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ 8 ราย ทั้งนี้ ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อร้อยละ 57.6 นับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดสำหรับเดือนพฤษภาคม 2563


กรุงโตเกียวอาจมีการติดเชื้อแบบ cluster ในผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่จำนวน 18 คน ในโรงพยาบาล Musashino Chuou เขตโคะกะเนะอิ โดยกำลังรอผลการตรวจ PCR ซึ่งเป็นการติดเชื้อแบบ cluster ครั้งแรกภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการทางเศรษฐกิจระยะต่อไปของกรุงโตเกียว


กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงานว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 ราย โดยมีประวัติเคยเดินทางไปแคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไม่เปิดเผยข้อมูล 1 คน


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เมืองคิตะคิวซู จังหวัดฟูกูโอกะ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย มากเป็นลำดับ 2 รองจากกรุงโตเกียว ทั้งนี้ เมืองคิตะคิวชูพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จังหวัดฮอกไกโดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย มากเป็นลำดับที่ 3 โดยเป็นการติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันภายในครอบครัวและที่ทำงาน


รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผย application เพื่อติดตามและแจ้งเตือนการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยีของ Apple และ Google โดยคาดว่าจะเริ่มใช้กลางเดือนมิถุนายน 2563 application ใช้ Bluetooth บันทึกข้อมูลระหว่างผู้ใช้ หากพบว่าติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นจะแจ้งรหัสให้ผู้ติดเชื้อใส่ข้อมูลใน application เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร เป็นเวลานานกว่า 15 นาที ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา โดยจะจัดทำหลายภาษา ใช้งานง่าย ผู้สูงอายุสามารถเข้าใจได้ง่าย และอาจ link กับ application ของประเทศต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอย่างมาก และจะยกเลิกการใช้ application นี้ทันทีที่การแพร่ระบาดได้สิ้นสุดลงแล้ว


รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือการเช่าสถานที่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและคาดว่า จะจ่ายเงินให้ได้หลังเดือนกรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ดี การลงทะเบียนนี้น่าจะใช้เวลาพิจารณามากกว่าการขอรับเงินช่วยเหลือรักษาการดำเนินธุรกิจซึ่งใช้เวลา 2 สัปดาห์ เพราะจำเป็นต้องใช้เอกสาร อาทิ สัญญาเช่าสถานที่ เพิ่มเติมจากหลักฐานแสดงยอดขาย

 


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19