สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

29/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563


 ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 16,759 คน (เพิ่มขึ้น 63 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 882 คน (เพิ่มขึ้น 13 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

(1) กรุงโตเกียว 5,195 คน

(2) จังหวัดโอซากา 1,782 คน

(3) จังหวัดคานากาวะ 1,347 คน

(4) จังหวัดฮอกไกโด 1,078 คน

(5) จังหวัดไซตามะ 999 คน


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 15 คน นับเป็นการพบผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำกว่า 20 คน/วัน ติดต่อกันเป็นวันที่ 13 ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่มีอายุระหว่าง 10-30 ปี จำนวน 11 คน และไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 8 คน


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมากที่สุดในญี่ปุ่นจำนวน 21 คน และเป็นการพบผู้ติดเชื้อใหม่ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ จากจำนวน 21 คนดังกล่าว มากกว่าครึ่ง (12 คน) เป็นเจ้าหน้าที่การแพทย์ และเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่สถานพยาบาล 2 แห่งในเมืองคิตะคิวชู จากเหตุดังกล่าวนาย OGAWA Hiroshi ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ขอให้ ประชาชนในเมืองคิตะคิวชูงดการเดินทางออกจากบ้านหากไม่จำเป็น


จังหวัดฮอกไกโดพบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 7 คน โดยคาดว่าเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในเมืองอิวามิซาวะ


จังหวัดยามานาชิพบผู้ติดเชื้อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นการพบการติดเชื้อใหม่ครั้งแรกในจังหวัดยามานาชิ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวได้เปิดการประชุมหารือเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ให้บริการต่าง ๆ จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 ซึ่งจากการพิจารณาสถานการณ์และความพร้อมของระบบการแพทย์ จึงได้ตัดสินใจอนุญาตให้ฟิตเนส ห้างสรรพสินค้า โรงเรียนกวดวิชา โรงละคร และโรงภาพยนตร์ สามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด


โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงโตเกียว ปรับลดระยะเวลาปิดการศึกษาฤดูร้อนจากเดิม จำนวน 42 วัน เป็น 16 วัน และปรับลดระยะเวลาการปิดการศึกษาฤดูหนาวจากเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ เหลือ 9 วัน

 


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19